Gästgiveri med anor från 1600-talet

Om Örserumsbrunn

Vi, familjen Måhlberg, driver Örserumsbrunn gestgifveri & konferens sedan våren 2017.

Redan på 1800-talet kom gäster hit för att njuta av den friska luften, det hälsosamma vattnet i källorna och den natursköna och avkopplande miljön. Det är precis det som vi 150 år senare gör varje dag och vi hoppas att du som gäst hos oss kommer att göra detsamma. 


Nedan kan du läsa lite mer om vår historia och på plats berättar vi gärna mer.

Varmt välkomna!

 

Vår historia i korthet

Vår historia i korthet

Hotellanläggningarna i Örserum

Redan på 1600-talet fanns det ett gästgiveri på den plats där Örserumsbrunn ligger idag. Fyrahundra år senare välkomnar vi fortfarande gäster till idyllen vid Örens norra strand.

Örensbaden eller Mellangården (gul byggnad) som idag är gästgiveri och konferensanläggning med restaurang fick sitt uppvaknande 1905, då en bondpojk från Wiredatrakten, sedermera grosshandlare A.T. Wirén såg dess potential. Wirén byggde ett brunnshotell runt de hälsokällor som började porla när sjön Ören sänktes på 1840-talet. Detta bidrog till att den lilla byn med tre lantgårdar förvandlades till ett välordnat samhälle med egen poststämpel och kyrka. Den byggnad som finns idag uppfördes efter 1937 då den tidigare huvudbyggnaden brann ned. På väggen i vårt bibliotek finns det ett utklipp från Gränna Tidning daterat fredagen den 11 juni 1937 som berättar om branden. Ättlingar till familjen A.T. Wirén drev anläggningen fram till 2015 då Lena Nyström sålde och gick i pension. 

Bland de regelbundna besökarna till Örserum fanns bland annat systrarna Annie och Esther Falck från Göteborg. Systrarna uppskattade vattnets och naturens läkande effekt. Men framförallt var de glada att slippa det ständiga oljudet från Göteborgs alla spårvagnar. Så småningom fick systrarna möjlighet att köpa tomten som idag är Smålandsgården (de röda byggnaderna). De satte igång med att bygga om anläggningen i nationalromantisk stil vilket invigdes med pompa och ståt 1932. Efter deras död så drev sedan Frälsningsarmen anläggningen med de röda byggnaderna fram till 2012. 

I juni 2013 förvärvade Tamara och Joakim Lorentzon de röda byggnaderna (Smålandsgården) och i maj 2016 förvärvades de gula byggnaderna (Örensbaden). Staketet mellan de två anläggningarna revs och en ny epok inleddes. Verksamheten växte snabbt till Grännatraktens största. Paret Maria och Henrik Måhlberg som har sammanlagt 30 års erfarenhet från branschen, fick erbjudande att arrendera hela anläggningen och bidra till utvecklingen. Från våren 2017 till 2019 har Henrik och Maria drivit hela verksamheten och hittat sin passion i matkulturen, service och konferensen. Den 1 september 2019 köpte Maria och Henrik Örensbaden (den gula byggnaden) av Tamara och Joakim Lorentzon. Förutom restaurang och konferenslokaler innehåller byggnaden ett 30-tal hotellrum. Fr o m den 1 januari 2020 ändras namnet på hotellet till Örserumsbrunn gestgifveri & konferens.

Tamara och Joakim återtar driften av Smålandsgården (samtliga röda byggnader) och inleder arbetet med att renovera och restaurera omsorgsfullt. I nuläget finns det totalt 11 byggnader med sängplatser för cirka 100 personer. Tamara och Joakim håller på skapa en mysig hemtrevlig känsla med inspiration från sekelskiftet. Ambitionen är att skapa förutsättningar för mindre grupper och barnfamiljer att kunna vistas något längre i Örserum. 

Tag gärna en tur i Brunnsparken och smaka det friska källvattnet i vår Karlsbadenbrunn. I brunnshuset (visas gärna i mån om tid) finns järnkällan vars vatten - som hörs av namnet - har en mycket hög järnhalt. Vattnet i brunnarna har – i alla fall om man tror på det - en mycket hälsosam effekt.

På våra väggar finns också bilder från förr. I entrén på Smålandsgården finns porträtt på Annie & Esther som övervakar alla som kommer in på Smålandsgården. A.T Wirén finns avbildad på flera ställen på Örensbaden.