Kontakt


Kontakta oss

Har du frågor om våra hotellpaket eller konferensanläggningen eller något annat är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan. Du når oss även per telefon 0390-300 03 eller via mail info@orserumsbrunn.se.

Lämna detta fält tomt

Hitta till oss

Koordinater till GPS-enhet
Latitude: 58,006176
Longitude: 14,575842
ELLER
Latitude: 58° 0′ 22″
Longitude: 14° 34′ 33″


Örserumsbrunn

För snart 180 år sedan – en brunnsort i norra Småland blir till

Året är 1845. Vid den här tiden har Örserum knappt 40 invånare och består av tre gårdar: Västergården, Mellangården (dagens Örserumsbrunn gestgifveri) & Östergården. Just detta år, 1845, påbörjades ett gigantiskt projekt med att sänka vattennivån i det sjösystem som sjön Ören ingår i. Anledningen till detta var att man behövde mer åkermark och initiativtagare var greve Jakob E Hamilton på Lyckås. Det fanns tveksamma röster men majoriteten av markägarna var positiva till förslaget och det stora projektet genomfördes snabbt och inom utsatt tid. Tillvägagångssättet innebar att man breddade och rätade flera vattendrag. Man grävde, sprängde och fick bygga fördämningar. Från början föreslog man en sänkning med 3 meter men det blev ca 1,5 meter i sjön Ören. Totalt blev landvinningen 1099 tunnland (ca 4km2) med övervägande betes- och mossmark och inte så mycket odlingsbar mark. Resultatet blev kanske inte riktigt vad man räknat med men det hade en avgörande betydelse för Örserums historia. Källor hittades. En salong byggs. En restaurang öpnnas. Ett hotell likaså. En brunnsort blir till och resten är historia.

Välkommen till Örserum och Örserumsbrunn gestgifveri & konferens.